Vitrakvi (larotrektynib)

< Wszystkie kategorie
Co to jest lek vitrakvi

Lek VITRAKVI zawiera substancję czynną larotrektynib. Produkt leczniczy VITRAKVI w monoterapii jest wskazany w leczeniu pacjentów dorosłych oraz dzieci i młodzieży z guzami litymi, które wykazują fuzję genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (ang. Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase, NTRK).

W jakim celu stosuje się lek vitrakvi

Jest on stosowany u dorosłych, młodzieży i dzieci w leczeniu guzów litych (nowotworów) w różnych częściach ciała, które są spowodowane zmianą w genie NTRK (receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK). VITRAKVI jest stosowany tylko wtedy, gdy:

  • nowotwory te są w stadium zaawansowanym lub rozprzestrzeniły się na inne części ciała lub jeśli operacja usunięcia nowotworu może spowodować poważne powikłania oraz
  • nie ma zadowalających możliwości leczenia.

Przed podaniem leku VITRAKVI pacjentowi lekarz wykona badanie w celu sprawdzenia, czy u pacjenta występuje zmiana w genie NTRK.

Jak działa lek vitrakvi

U pacjentów, u których nowotwór jest spowodowany zmienionym genem NTRK, zmiana genu powoduje, że organizm wytwarza nieprawidłowe białko zwane białkiem fuzyjnym TRK, co może prowadzić do niekontrolowanego wzrostu komórek i nowotworu. Lek VITRAKVI hamuje białka fuzyjne TRK i może spowolnić lub zatrzymać wzrost nowotworu. Może również pomóc w zmniejszeniu nowotworu.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu działania leku VITRAKVI lub powodu jego przepisania pacjentowi należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Podmiot odpowiedzialny

Bayer AG
51368 Leverkusen
Niemcy


Poprzedni Vargatef (nintedanib)
Następny Vizimpro (dakomitynib)
Spis treści